Productondersteuning

Het aanleggen van kunstgras is aan u als hovenier wel toevertrouwd. Het houdt echter meer in dan het uitrollen van een kunstgrasmat.
Voor een duurzaam resultaat, waar uw klant jarenlang met plezier naar kijkt, is een vakkundige aanleg belangrijk.
Wij ondersteunen u met advies op locatie (vraag naar de voorwaarden). Ook helpen we u bij het kiezen van de juiste kunstgrassoorten en het uitrekenen van de benodigde hoeveelheden en materialen.

Vakopleidingen

Wij vinden het belangrijk dat hoveniers in opleiding al leren hoe zij een kunstgrasveld vakkundig aanleggen. Daarom verzorgen wij trainingen voor hoveniersopleidingen.